Terug naar Algemene Informatie

Stichting Behoud Martinuskerk

Martinuskerk Sint-OedenrodeDe jaarlijkse boekenbeurs in Sint-Oedenrode wordt georganiseerd door de stichting “Behoud Martinuskerk”. De opbrengsten komen volledig aan deze stichting ten goede. Wat informatie over de stichting:

Doel

Financiële ondersteuning voor de parochie van de Heilige Oda te Sint-Oedenrode met betrekking tot het behoud van het kerkgebouw en reserveringen voor de toekomst. Bijdragen moeten door het parochiebestuur bij het bestuur van de stichting schriftelijk worden aangevraagd.

Ontstaan

De stichting is in 1990 ontstaan bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw. De Martinuskerk is in 1915 gereed gekomen onder architectuur van Van Aalst. De kerk was hard aan restauratie toe en daarom werd de stichting “Restauratie Martinuskerk” opgericht. Nadat de restauratie was gerealiseerd, waaraan de stichting met allerlei acties Fl. 500.000,– had kunnen bijdragen, werd deze omgedoopt tot “Behoud Martinuskerk”.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit elf leden, met de heren Rini Braat als voorzitter, André van de Warenburg als secretaris en Theo Jansen als penningmeester.
bestuursfoto2016

De sorteerders